Certifikáty

Spoločnosť STAV-TATRY, s.r.o. má certifikované systémy v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien.
  • systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015
  • systém environmentálneho systému manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy 45001:2018
  • licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov:2023
  • odborný spracovateľ strojových omietok Baumit:2013
  • realizácia balkónových systémov Baumit:2022
  • politika spoločnosti Stav-Tatry s.r.o.:2021
  • politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Stav-Tatry s.r.o.
  • aplikácia systémových tesniacich prvkov MANORTEQ
  • odborná aplikácia zatepľovacieho systému Capatect
 
Stavtatry - certifikát Cenkros 4

Certifikát - ISO 14001

Stavtatry - certifikát Cenkros 4

Certifikát - ISO 45001

Stavtatry - certifikát Cenkros 4

Certifikát - ISO 9001

Stavtatry - certifikát Cenkros 4

Certifikát - CENKROS 4

Stavtatry - certifikát TSUS

Licencia - ETICS

Stavtatry - certifikát BAUMIT

BAUMIT – strojové omietky

Stavtatry - certifikát BAUMIT

BAUMIT - Balkónové systémy

Stavtatry - certifikát BAUMIT

BAUMIT - Tepelnoizolačné systémy

Stavtatry - certifikát Politika Spoločnosti

POLITIKA SPOLOČNOSTI - STAVTATRY s.r.o.

Stavtatry - certifikát BAUMIT

BOZP - STAVTATRY s.r.o.

Stavtatry - certifikát MANORTEQ

MANORTEQ - STAVTATRY s.r.o.

Stavtatry - certifikát CAPATECT

CAPATECT - STAVTATRY s.r.o.

Mapa