Bytový dom Ekonomik, Dlhé Hony Poprad


Bytový dom Ekonomik Dlhé Hony Poprad

  • Rok realizácie: 2015
  • Materiál: Baumit MPI 25
  • Naše práce : realizácia vnútorných  strojových omietok  4 500 m²
Mapa