Stavebná činnosť

Naša spoločnosť realizuje všetky druhy stavebných prác, od výkopových až po finálne interiérové práce.
Realizujeme novostavby a rekonštrukciu starších stavieb na kľúč.
  • Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov
  • Výstavba a rekonštrukcia bytových domov
  • Výstavba a rekonštrukcia priemyselných stavieb
  • Omietky a potery
  • Zateplenie fasády
  • Výstavba vonkajších a vnútorných bazénov

Zabezpečujeme profesionálnu realizáciu:


ikona sluzby

Jednovrstvové strojové omietky

Aplikujeme na všetky typy podkladov, vždy primárne zhodnotíme vlastnosti muriva, aby sme Vám dokázali poskytnúť najefektívnejšie práce, ušetrili Vám budúce náklady a zabránili poruchám počas životnosti stavby.
ikona sluzby

Sádrové samonivelizačné potery

Liate potery samovoľne vytvárajú vodorovný povrch. Poter sa aplikuje predpísaným spôsobom, rozťahovanie a úpravy sú v tekutej konzistencii. Realizácia je možná na rôzne veľkosti plošných výmer. Pred realizáciou starostlivo pripravíme podkladovú plochu.
ikona sluzby

Zatepľovanie objektov

Technologický postup a použité materiály na zateplenie a izoláciu objektov Vám zabezpečia minimalizáciu energetických výdajov, eliminujú zatekanie, zvýšia povrchovú teplotu vnútorných stien, redukuje sa tepelné namáhanie nosných konštrukcií, predĺži sa životnosť stavebného objektu a zároveň vplýva na estetickú stránku vzhľadu objektov.
ikona sluzby

Realizácia a rekonštrukcia stavieb na kľúč

S nami je možné všetko. Vaše špecifické požiadavky na stavebné práce sú pre nás výzvou.
Mapa