Polyfunkčná budova CMZ


Polyfunkčná budova CMZ

  • Miesto realizácie: Liptovský Mikuláš
  • Termíny realizácie: 06/2023 – 05/2024
  • Postavenie: Dodávateľ
  • Popis činnosti: Výstavba polyfunkčného domu
 
 
Mapa