Rodinné domy Pršianská terasa Banská Bystrica


Rodinné domy Pršianská Terasa Banská Bystrica

  • Rok realizácie: 2019-2020
  • Materiál: Baumit MPI 25
  • Naše práce: vnútorné strojové omietky  25 000 m²
Mapa