Bytový dom Považská Bystrica


Bytový dom Považská Bystrica 

  • Rok realizácie: 2017
  • Materiál: Baumit MPI 25, RatioGlatt L, 
  • Naše práce: vnútorné vápenno-cementové omietky  8 500 m², vonkajšie vápenno- cementové omietky  22 100  m², zhotovenie poterov  3000  m²
Mapa