Rodinné domy Malá Ida


Rodinné domy Malá Ida

  • Rok realizácie: 2015
  • Materiál:  Baumit RatioGlatt L
  • Naše práce: realizácia sádrových omietok  5 800 m2
Mapa