Bytový dom RUBICON II. Poprad – Veľká


Bytový dom RUBICON II. Poprad – Veľká

  • Rok realizácie: 2011 - 2012
  • Materiál: Baumit MPI 25, výplňové murivo Porotherm
  • Naše práce: vnútorné strojové omietky  7 000 m², murárske a iné stavebné práce
Mapa