Bytový dom Paseo Grunty Košice


Bytový dom Paseo Grunty Košice 

  • Rok realizácie: 2018
  • Materiál: Baumit RatioGlatt L
  • Naše práce: vnútorné strojové omietky  16 500 m²
Mapa